საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობის ძირითად მიზნებს წარმოადგენს:

  • სოფლის მეურნეობის სექტორის მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული ინოვაციური პროექტების განხორციელება.
  • თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ ცოდნის გავრცელება;
  • საქართველოს სოფლის მეურნეობით დაკავებული მოქალაქეების ხელშეწყობა.

დაწვრილებით