საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობის მიზნებს წარმოადგენს:

  • საკუთარი იდეოლოგიის და პოლიტიკური შეხედულებების პოპულარიზაცია;
  • თანამოაზრეთა მოძიება;
  • თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების შესახებ ცოდნის გავრცელება;
  • საქართველოს სოფლის მეურნეობით დაკავებული მოქალაქეების ხელშეწყობა;
  • სოფლის მეურნეობის სექტორის მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების განხორციელება.

დაწვრილებით